Doporučení

Poprvé na jógu

Chystáte se poprvé na jógu? V hlavě máte spoustu otázek, nevíte, co Vás čeká, jak se obléct, co si vzít s sebou. Máte obavy, jak Vás skupina již delší dobu cvičících lidí přijme? Mým cílem je, abyste se ve studiu cítili příjemně, a proto budiž Vám návodem a snad i uklidněním následující DESATERO JOGÍNA.

 

1. Choďte včas

Svůj denní pogram si dopředu naplánujte, abyste měli dostatek času se na lekci v klidu dostavit. Včasným příchodem vyjadřujete respekt ke svému učiteli, k ostatním i sami k sobě. V případě, že se náhodou opozdíte, vstupujte do sálu tiše, abyste nerušili při úvodní relaxaci.

 

2. Noste vhodné oblečení

Není třeba mít značkové oblečení určené speciálně na jógu, stačí pohodlné oblečení, ve kterém se cítíte dobře a volně. Jen myslete na to, že při lekci budete několikrát v předklonu, tak se vyplatí mít spíš oblečení lehce přiléhající na tělo, aby se Vám při cvičení nesunulo do obličeje. Jóga se cvičí naboso, maximálně v ponožkách, pokud jste zimomřiví.

 

3. Dodržujte základní hygienu

Pokud máte čas, dejte si před lekcí sprchu nebo minimálně omyjte chodila. Ve studiu jsou k dispozici podložky a pokud někdo nedbá těchto základních hygienických návyků, poškozuje tak ostatní. Není vhodné se před lekcí nějak výrazně vonět. Ne všem musí Váš parfém vonět, někdo na něj může být dokonce alergický. Jóga je zaměřená na dech a dechová cvičení a výrazné vůně mohou rušit.

 

4. Komunikujte se svým učitelem

Pokud máte nějaká zdravotní omezení, či jste prodělali před nedávnem operaci informujte svého učitele před začátkem lekce. V případě těhotenství vybírejte lekce určené speciálně pro těhotné. V případě, že těhotná navštíví lekci jinou, než pro ni určenou, veškeré riziko nese sama. Při cvičení dbejte doporučení učitele.

 

5. Nechtějte po učiteli, aby byl lékařem, psychologem

Učitel Vám pomůže s jednotlivými pozicemi, vybere pro Vás vhodný druh jógy, pomůže s dechovými cvičeními, ale neočekávejte od něho více schopností než má.

 

6. Naslouchejte svému tělu

Berte své tělo jako přítele, partnera, kamaráda a s tím k němu taky přistupujte. Naslouchejte mu, opatrujte ho a nenuťe ho dělat věci, které evidentně nechce. A vězte, že tělo vždycky dává signál, co je pro něj vhodné a co ne. Není třeba si na lekci dokazovat, co všechno zvládnu. Není třeba soutěžit s ostatními a ani sami se sebou. Jóga nás učí respektu ke každému momentu života, ke každé situaci, respektu sami k sobě a k ostatním. Je možné a dokonce hodně pravděpodobné, že pozici, kterou jste zvládli včera, dnes děláte s obtížemi nebo nejde vůbec. Přijměte tento stav. Cvičte vždy do pocitu příjemného napětí ve svalech, uvolnění v dechu i mysli. Nikdy nechoďte za bolestí. Bolest je varování, že tudy ne. Respektujte ho!

 

7. Nerušte ostatní

Vypněte zvuk Vašeho mobilního telefonu, netelefonujte, nepište zprávy, emaily během lekce. Nebavte se se spolucvičícími. Jóga je relaxace a každý přichází a očekává na lekci klid, ticho a pohodu. Nežvýkejte, zdržte se hlasitého komentování.

 

8. Váš prostor na cvičení, to je Vaše podložka

Pokud máte vlastní podložku, noste ji s sebou. Pokud jste na lekci poprvé, s jógou začínáte, ve studiu jsou podložky k zapůjčení. O rozložení podložek v sále rozhoduje učitel. Proto, pokud přijdete do sálu a podložky budou již rozloženy, nehýbejte s nimi. Jsou nastaveny tak, aby se na lekci dostal maximální počet cvičících. Není třeba většího prostoru ke cvičení, než je prostor vymezený Vaší podložkou. Když upažíte a nemáte okolo sebe prostor, není to žádný problém, pokud si ho nevytvoříte vy sami. Stejná pozice se dá provést předpažením a efekt bude stejný.

 

9. Pokud nemusíte, neodcházejte před šavásanou

Ochudíte se tak o třešinku na jógovém dortu, nehledě o rušení ostatních. V pozici mrtvoly, neboli šavásany krásně doznívají předchozí pozice, tzv. se dopékají a dokončuje se účinek na Vaše tělo.

 

10. Udržujte pořádek a čistotu ve studiu a dbejte pokynů učitele k chodu studia

 

 Více zde: https://www.flow-yoga.cz/poprve-na-jogu/

Poprvé na jógu

Chystáte se poprvé na jógu? V hlavě máte spoustu otázek, nevíte, co Vás čeká, jak se obléct, co si vzít s sebou. Máte obavy, jak Vás skupina již delší dobu cvičících lidí přijme? Mým cílem je, abyste se ve studiu cítili příjemně, a proto budiž Vám návodem a snad i uklidněním následující DESATERO JOGÍNA.

 

1. Choďte včas

Svůj denní pogram si dopředu naplánujte, abyste měli dostatek času se na lekci v klidu dostavit. Včasným příchodem vyjadřujete respekt ke svému učiteli, k ostatním i sami k sobě. V případě, že se náhodou opozdíte, vstupujte do sálu tiše, abyste nerušili při úvodní relaxaci.

 

2. Noste vhodné oblečení

Není třeba mít značkové oblečení určené speciálně na jógu, stačí pohodlné oblečení, ve kterém se cítíte dobře a volně. Jen myslete na to, že při lekci budete několikrát v předklonu, tak se vyplatí mít spíš oblečení lehce přiléhající na tělo, aby se Vám při cvičení nesunulo do obličeje. Jóga se cvičí naboso, maximálně v ponožkách, pokud jste zimomřiví.

 

3. Dodržujte základní hygienu

Pokud máte čas, dejte si před lekcí sprchu nebo minimálně omyjte chodila. Ve studiu jsou k dispozici podložky a pokud někdo nedbá těchto základních hygienických návyků, poškozuje tak ostatní. Není vhodné se před lekcí nějak výrazně vonět. Ne všem musí Váš parfém vonět, někdo na něj může být dokonce alergický. Jóga je zaměřená na dech a dechová cvičení a výrazné vůně mohou rušit.

 

4. Komunikujte se svým učitelem

Pokud máte nějaká zdravotní omezení, či jste prodělali před nedávnem operaci informujte svého učitele před začátkem lekce. V případě těhotenství vybírejte lekce určené speciálně pro těhotné. V případě, že těhotná navštíví lekci jinou, než pro ni určenou, veškeré riziko nese sama. Při cvičení dbejte doporučení učitele.

 

5. Nechtějte po učiteli, aby byl lékařem, psychologem

Učitel Vám pomůže s jednotlivými pozicemi, vybere pro Vás vhodný druh jógy, pomůže s dechovými cvičeními, ale neočekávejte od něho více schopností než má.

 

6. Naslouchejte svému tělu

Berte své tělo jako přítele, partnera, kamaráda a s tím k němu taky přistupujte. Naslouchejte mu, opatrujte ho a nenuťe ho dělat věci, které evidentně nechce. A vězte, že tělo vždycky dává signál, co je pro něj vhodné a co ne. Není třeba si na lekci dokazovat, co všechno zvládnu. Není třeba soutěžit s ostatními a ani sami se sebou. Jóga nás učí respektu ke každému momentu života, ke každé situaci, respektu sami k sobě a k ostatním. Je možné a dokonce hodně pravděpodobné, že pozici, kterou jste zvládli včera, dnes děláte s obtížemi nebo nejde vůbec. Přijměte tento stav. Cvičte vždy do pocitu příjemného napětí ve svalech, uvolnění v dechu i mysli. Nikdy nechoďte za bolestí. Bolest je varování, že tudy ne. Respektujte ho!

 

7. Nerušte ostatní

Vypněte zvuk Vašeho mobilního telefonu, netelefonujte, nepište zprávy, emaily během lekce. Nebavte se se spolucvičícími. Jóga je relaxace a každý přichází a očekává na lekci klid, ticho a pohodu. Nežvýkejte, zdržte se hlasitého komentování.

 

8. Váš prostor na cvičení, to je Vaše podložka

Pokud máte vlastní podložku, noste ji s sebou. Pokud jste na lekci poprvé, s jógou začínáte, ve studiu jsou podložky k zapůjčení. O rozložení podložek v sále rozhoduje učitel. Proto, pokud přijdete do sálu a podložky budou již rozloženy, nehýbejte s nimi. Jsou nastaveny tak, aby se na lekci dostal maximální počet cvičících. Není třeba většího prostoru ke cvičení, než je prostor vymezený Vaší podložkou. Když upažíte a nemáte okolo sebe prostor, není to žádný problém, pokud si ho nevytvoříte vy sami. Stejná pozice se dá provést předpažením a efekt bude stejný.

 

9. Pokud nemusíte, neodcházejte před šavásanou

Ochudíte se tak o třešinku na jógovém dortu, nehledě o rušení ostatních. V pozici mrtvoly, neboli šavásany krásně doznívají předchozí pozice, tzv. se dopékají a dokončuje se účinek na Vaše tělo.

 

10. Udržujte pořádek a čistotu ve studiu a dbejte pokynů učitele k chodu studia

 

 Více zde: https://www.flow-yoga.cz/poprve-na-jogu/

Chystáte se poprvé na jógu?

V hlavě se vám rodí spousta otázek.. Nevíte, co Vás čeká? Co si vzít sebou? Co na sebe? Jak Vás přijme cvičící skupina?...

Nemějte zbytečné obavy a přijměte jakési desatero pro klidný a harmonický vstup a průběh lekce.

1. Před lekcí

Dopuručuji 90 - 120 min před hodinou nejíst nebo jen velice lehce.

2. Choďte na lekci včas

Včasným příchodem vyjadřujete respekt svému lektorovi a cvičící skupině. Stane-li se, vcházejte do tělocvičny v tichosti bez rušení úvodní relaxace.

3. Noste vhodné oblečení

Není třeba mít značkové oblečení, je důležité se cítit tak, aby Vás nezatěžovalo. Cvičí se naboso, v případě zimomřivosti v ponožkách.

4. Dodržujte základní hygienu

Jóga je především zaměřena na dechová cvičení, tudíž prosím o používání méně výrazných parfémů.

5. Komunikujte se svým lektorem

Máte-li jakékoli připomínky, cvičební omezení, prosím svěřte se lektorům.

6. Naslouchejte svému tělu.

Berte své tělo jako svého nejmilejšího partnera a tím k němu také tak přistupujte. Naslouchejte mu, opatrujte ho a nenuťte ho dělat cviky, které nechce.

Není třeba si na lekci dokazovat, co všechno zvládnu. Není třeba soutěžit s ostatními ani sami se sebou. Jóga nás učí respektu ke každému momentu života, ke každé situaci, respektu sami k sobě a k ostatním. Často se stává, že pozici, kterou jste odcvičili včera, Vám nemusí být příjemná dnes. Přijměte tento stav. Cvičte vždy do pocitu příjemného napětí ve svalech, uvolnění v dechu a mysli. Nikdy necvičte do bolesti. Bolest je varování a tudíž ji respektujte.

7. Nerušte ostatní

Vypněte prosím zvuk vašeho mobilního telefonu, respektujte okolí, které přišlo na lekci klidu, ticha a pohody. Zdržte se hlasitého komenování.

8. Váš prostor na cvičení

....to je Vaše podložka. Z hygienických důvodů doporučuji nosit si vlastní, ale je možné si zapůjčit ve studiu. Vcházejte do tělocvičny bez venkovních bot nejlépe v žabkách, ponožkách či bos.

9. Neodcházejte před šavasanou.

V pozici mrtvoly, neboli šavasaně krásně doznívají předchozí pozice, účinky jógy se násobují, Vaše tělo se harmonizuje. Zbytečně se šidíte o třešínku na dortě. Stáváte se rušitelem závěrečné části lekce.

10. Po lekci

30-60 min po lekci vyčkejte s požitím potravin.