Jóga je zastavení mysli - yoga citta vrtti nirodhah.

V momentě, kdy dokážeme fungovat bez mysli, stáváme se tak svědky sama sebe. 

Přijímáme vše tak, jak je, nehodnotíme, nekritizujeme, jednoduše víme a žijeme v blaženosti v přítomném okamžiku tady a teď bez zbytečného utrpení.

Neulpíváme na minulosti ani na budoucnosti, neulpíváme na hmotných věcech, na lidech, vztazích, práci, jsme zbaveni strachu a žijeme v radosti naplnění úctou a vděčností. Dosáhli jsme jógy. Dosáhli jsme stavu blaženosti a naprosté svobody sebe sama, osvícení či mókši. Dostat se do tohoto stavu je cesta, která nás vede k naší vnitřní

svobodě, lásce a radosti žití.