JOGA

Joga je zastavení mysli - yoga citta vrtti nirodhah.

V momentě, kdy dokážeme fungovat bez mysli, stáváme se tak svědky sama sebe.

Přijímáme vše tak, jak je, nehodnotíme, nekritizujeme, jednoduše víme a žijeme v blaženosti v přítomném okamžiku tady a teď bez zbytečného utrpení.

Neulpíváme na minulosti ani na budoucnosti, neulpíváme na hmotných věcech, na lidech, vztazích, práci. Jsme zbaveni strachu a žijeme v radosti naplněni úctou a vděčností. Dosáhli jsme jogy. Dosáhli jsme stavu blaženosti a naprosté svobody sebe sama, osvícení či mókši. Dostat se do tohoto stavu je cesta, která nás vede k naší vnitřní svobodě, lásce a radosti žití.